EU Val – Allt om hur du röstar

Med 350 miljoner röstberättigade invånare är EU valet är det ett av de största valen världen och omfattar alla EU:s medlemsländer samtidigt. Genom att rösta i EU använder du din demokratiska rätt att påverka framtiden i Europa och ger därmed legitimitet till parlamentet att utföra sina uppgifter.

EU Val

Senaste EU valet i Sverige var den 26 maj 2019 där vi medborgare valde vem som ska representera oss i EU parlamentet för nästkommande mandatperiod. När valet är klart röstar Europaparlamentet fram vem som ska bli ordförande för Europeiska kommissionen eller EU:s regering.

De valda ledamöterna jobbar inte med att stifta lagar utan har en mängd andra viktiga uppgifter som utforma handelsavtal, granska EU institutioner och kontrollerar finanserna och kontrollera hur resurser blir använda inom EU. Medlemsländerna har viss rätt att utforma valen efter sina egna regler men sedan 2004 måste röstsystemet vara proportionellt i varje land.

Oftast sker valen från en torsdag till söndag. För valen gäller allmän rösträtt för alla EU medborgare det vill säga de som uppnått viss ålder, oftast 18 år med undantag för Österrike som är 16 år. Men det måste garanteras jämställdhet mellan kvinnor och män och söker valhemlighet.

Politisk tillhörighet inom landet och EU

I valet röstar väljarna på de nationella politiska partier i deras eget land eller medlemsstat. De politiska partierna kan ingå i europeiskt politiskt parti och även samordna valrörelse över statsgränserna. Därmed bildar de politiska grupper i EU parlamentet efter deras politiska inriktning och tillhörighet.

De nationella partier som ställer upp som blir valda ingår efter valet i politiska grupperingar över landsgränser. Det kan förekomma vissa regionala skillnader mellan medlemsländerna när det gäller genomförandet, men i stort är det detsamma. Sådana saker kan vara som att det är möjligt till att post- eller utlandsrösta.

Antal ledamöter i EU parlamentet bestäms av befolkningsstorlek men små länder gynnas lite och får en aning mer platser.

Valresultatet 2019

Senaste EU val i Sverige gällde för 21 mandat och efter som Storbritannien lämnade EU 2020 så fick vi ytterligare en mandat till det vill säga totalt 22. Totalt var det 331 kandidater från nio olika partier ställde upp för 21 platser i valet. Resultatet och fördelningen av mandaten blev enligt följande:

Parti, andel röster och mandat

Moderaterna, 16,83 % (4)

Centerpartiet, 10,78 % (2)

Liberalerna, 4,13 % (1)

Kristdemokraterna, 8,62 % (2)

Socialdemokraterna, 23,48 % (5)

Vänsterpartiet, 6,80 % (1)

Miljöpartiet, 11,52 % (2 senare 3)

Sverigedemokraterna, 15,34 % (3)

Valdeltagande.

Senaste valet 2019 ökade valdeltagande drastiskt och hela 50 % röstade i hela EU. Inför valet bedrev de en opolitisk kampanj för att öka valdeltagandet. Som ett resultat av den kampanjen växte ett socialt nätverk fram som diskuterar Europas demokratiska framtid, tillsammansieuropa.eu.

Inför valet 2019 utvecklade expressen en valkompass.Om du är osäker på hur du ska rösta i EU valet kan du testa dig på valkompassen från expressen. Där svarar du på 16 frågor som tar några minuter. Du kan då jämföra dina åsikter med partiernas och får vägledning inom de mest viktiga frågorna inför valet.

När du får ditt resultat kan du jämföra och se hur de står gentemot de olika partierna. Det var Expressen som i samarbete med nyhetsbyrån TT tog fram Valkompassen, vilken vände sig till de som inte bestämt sig och ville bli säkrare i sitt val.

Många väljare kände inför EU valet – hur röstar man? Och tyckte att det var svårt att ta ställning i EU frågorna och vem de skulle rösta på. Det var inte samma konfliktlinjer som i de nationella valen. Men genom valkompassen ska det bli lättare att se vilket parti som passar dig bäst.

Varför rösta i EU valet?

EU påverkar din vardag och ditt dagliga liv och därför kan din röst påverka. I EU parlamentet tar de beslut om vår gemensamma ekonomi, miljö, energiförbrukning och hur säker vår mat är att äta osv. Ditt val kan påverka i den riktnings som du tycker är rätt.

Även världen utan för EU påverkar oss som till exempel klimatförändringar eller migrationer. Det är viktigt att EU agerar tillsammans och har en enad strategi för att hitta lösningar.

Vår omvärld utsätts för oemotsagda ”sanningar” som kan påverka vår tillvaro negativt och drastiskt. Demokrati är inte alltid självklart och kan vara skör. Med medvetna val och strategi så stärks den och påverkar din egen och medmänniskors säkerhet.

EU valet – hur röstar man?

För att rösta ska du vara röstberättigad som vanligt, det vill säga 18 år fyllda, medborgare i Sverige eller ett EU land och vara folkbokförd i Sverige. Hur röstar man om man inte är hemma eller kan själv? Då kan du förtidsrösta, med bud eller utlandet. Beroende på var du är folkbokförd blir du hänvisad till den vallokal som står på ditt röstkort.

Ditt röstkort skickas till din bokföringsadress ca tre veckor innan valet. Om du förtidsröstar startar det 18 dagar före valdagen fram till valdagen. Bor du utomlands som i till exempel Storbritannien finns det på social media under #euvalet och #sverige information om var du kan rösta med adresser och tider med mera.

Relaterade artiklar

Marine Le Pen – En opinionsbildare som ökar i popularitet

Marine Le Pen har haft ett intensivt liv i...

Ida Warg – Brun utan sol, Schampo & Tanning drops

Många influencers nöjer sig med att låna ut sitt...

Vad handlar Naked Attraction om?

Naked Attraction är en brittisk tv-dating show där en...

Upplevelser i Göteborg: Vad man kan göra och var man kan äta

Om du letar efter en storstadssemester som erbjuder lite...